Uzak UI Aracılığıyla Hedefleri Kaydetme

Adres Defterine hedefleri kaydetmek için Uzak UI'yi kullanabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı ayrıntıları denetleyebilir ve Adres Defteri’ni düzenleyebilirsiniz.
Adres listesi paylaşma hakkında talimatlar için bkz. Adres Listesini Belirli Kullanıcılarla Paylaşma.
1
Uzak UI’yı başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Address Book] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
Hedefi kaydedin.
Adres listeleri hakkında hakkında daha fazla bilgi için bkz. Adres Defterine Hedef Kaydetme".
1
Hedefin kaydedileceği adres listesine tıklayın ([Personal Address List], Kullanıcı Grubu Adres Listeleri, [Address List 01] - [Address List 10] veya [Address List for Administrators]).
[Personal Address List], oturum açmış kullanıcının kullanımına özeldir ve yalnızca kişisel kimlik doğrulama yönetimi etkin olduğunda kullanılabilir.
[Address List for Administrators] yalnızca Administrator veya DeviceAdmin ayrıcalıklarıyla oturum açan yöneticiler tarafından kullanılabilir.
PIN girme sayfası görüntüleniyorsa PIN'i girin ve [OK] seçeneğine tıklayın.
Hedefi kayıtlı bir kullanıcı grubuyla paylaşmak istiyorsanız kayıtlı bir Kullanıcı Grubu Adres Listesi seçin.
Ayrıca, Uzak UI’den hedefleri kaydetmek/düzenlemek için yalnızca Administrator ayrıcalıklarına sahip kullanıcıları etkinleştirerek Kullanıcı Grubu Adres Listelerini yönetebilirsiniz. (<Hedefi Ayarla>  <Kullanıcı Grup Adres Listesi Kullan>)
2
[Register New Destination...] seçeneğine tıklayın.
3
Hedef türünü seçin ve [Set] seçeneğine tıklayın.
4
Gerekli bilgileri kaydedin ve [OK] seçeneğine tıklayın.
Gösterilen öğeler hedef türüne bağlı olarak farklılık gösterir. Kaydedilecek bilgiler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Adres Defterine Hedef Kaydetme.
Grup hedefi kaydetme
Adres listesi için ad kaydetme
[Register Address List Name...] veya [Register/Change Address List Name...] seçeneğine tıklayın, adı girin ve [OK] seçeneğine tıklayın.
Bir kullanıcı grubunun adı değiştiğinde kullanıcı grubu adres defteri adının da değiştirilmesini ayarlayabilirsiniz. Administrator ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak Uzak UI’de oturum açın, [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] düğmesine basın ve [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] onay kutusunu işaretleyin. [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] yalnızca kişisel kimlik doğrulama yöntemi etkin olduğunda kullanılabilir.
Hedef ayrıntılarını denetleme/düzenleme
Hedefin ayrıntılarını denetlemek için [Type] simgesine veya bir hedefin adına tıklayabilirsiniz. Hedefi düzenlemek için [Edit] seçeneğine tıklayın, kayıtlı ayrıntıları değiştirin ve [OK] düğmesine tıklayın.
Kullanıcı grubu adres listesine kaydetme
Tek dokunuş düğmesine kaydetme
6W2C-0A8