Planlı Güncellemeleri Ayarlama

 
Makineyi yeni uygulanabilir bellenimleri arayacak ve makine bellenimini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu işlem yalnızca gerekli ayrıcalıklara sahip bir kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilir.
Bellenimin indirilmesi tamamlanmadıysa veya indirilen bellenim uygulanmadıysa planlı bir güncelleme gerçekleştiremezsiniz.
1
Uzak UI’yı başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[License/Other]  [Register/Update Software] seçeneğine tıklayın.
4
[Scheduled Update Settings] [Edit...] seçeneğine tıklayın.
5
[Enable scheduled update settings] onay kutusunu işaretleyin ve gerekli ayarları yapılandırın.
[Update Schedule]
[Confirm]
Döngü ([Biweekly] veya [Weekly], bir gün ([Sun]-[Sat]) ve saat seçin . Saat 24 saatlik biçimde gösterilir. Bellenim denetiminin tamamlanması belirtilen saatten itibaren 3 saate kadar sürebilir.
[Apply at]
İndirilen bellenimin uygulanacağı saati seçin.
[E-Mail]
Yöneticinin e-posta adresini girin. Dağıtım sunucusundan gönderilen güncelleme durumuyla ilgili e-postalar alabilirsiniz.
[Comments]
E-postaya otomatik olarak eklenecek açıklamayı girin. Model adı girilirse e-postanın hangi cihaz durumuyla ilgili olduğunu belirleyebilirsiniz.
Planlanan güncellemede daha önce indirilmiş bellenim uygulanmadıysa, planlanan sonraki güncelleme gerçekleştirilmez.
Planlı Güncelleme ayarı belirlenirse, dağıtım sunucusundan yeni bellenim indirildikten sonra belirtilen saatte bellenim güncellemesi uygulanır. Uygulama tamamlandıktan sonra makine otomatik olarak yeniden başlar.
6
[Set] seçeneğine tıklayın.
6W2C-0AY