ACCESS MANAGEMENT SYSTEM kullanma

ACCESS MANAGEMENT SYSTEM kullanan bir ortamda her bir ayrıcalık düzeyi (rol) için kullanılabilen fonksiyonların tanımlanması ve yeni rollerin oluşturulması mümkündür. Bu özellik, her bir kullanıcının kullanabileceği fonksiyonları belirtmenize olanak tanıyarak kullanıcı yönetiminde daha kesin bir kontrole sahip olmanızı sağlar. Örneğin, A kullanıcısının kopyalamasını yasaklarken B kullanıcısının tüm fonksiyonları kullanmasına izin verebilirsiniz. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM fonksiyonlarını etkinleştirmek için aşağıdaki prosedürü izleyin.
  <Yönetim Ayarları>  <Lisans/Diğer>  <ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Kullan>  <Açık>  <Tamm>      <Ayar Değş. Uygula>  <Evet>
Bu ayar <Açık> olarak belirlenirse, Ayarlar/Kayıt bölümündeki <Kullanıcı Kimlik Doğr. Kullan> ayarı da <Açık> olarak belirlenir. <Kullanıcı Kimlik Doğr. Kullan> seçeneğini <Kapalı> olarak ayarlamak için önce bu ayarı <Kapalı> yapın.
Bu fonksiyonu <Açık> olarak ayarlarsanız Ayarlar/Kayıt menüsünde aşağıdaki ayarlar devre dışı bırakılır.
Adres Defteri için PIN Ayarlama
Yeni Hedefleri Kısıtlama
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM kullanılarak roller için benzer kısıtlamalar ayarlanabilir. Ayrıntılar için bkz. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Yönetici Kılavuzu.
<Kapalı> olan bu ayarı <Açık> olarak değiştirseniz bile Ayarlar/Kayıt menüsünde aşağıdaki ayarlar otomatik olarak önceki değerlerine dönmez. Ayarları manuel olarak değiştirin.
Adres Defteri için PIN Ayarlama
Yeni Hedefleri Kısıtlama
Sistem gereksinimleri ve rol oluşturup düzenleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Yönetici Kılavuzu.
6W2C-097