Tarama Temel Özellikleri Ekranı

<Tara ve Gönder> (<Ana Menü> Ekranı) seçeneğine bastığınızda Tarama Temel Özellikleri ekranı görüntülenir.

<Adres Defteri>

Adres Defterinde kayıtlı bir gönderim hedefi ve kaydetme konumu belirlemenizi sağlar.

<Tek Dokunuş>

Tek dokunuş düğmelerinde kayıtlı bir gönderim hedefi ve kaydetme konumu belirlemenizi sağlar.

<Yeni Hedef>

Adres Defteri veya tek-dokunuş düğmelerinde kayıtlı olmayan hedefleri manüel olarak belirlemenizi sağlar.

<Önceki Ayarlar>

Önceden belirlenen ayarları geri çağırmak için basın. Orijinalleri Taramak için Temel İşlemler

‘daki <Sık Kull. Ayarlar> içindeki mevcut ayarları kaydetmek ve ‘de görüntülenen düğmeyi değiştirmek için bu simgeye basın.
Makineyi Yönetme
Temel Özellikler Ekranının Özelleştirilmesi

<Sık Kull. Ayarlar>

Gerektiğinde önceden kolayca geri çağırmak için sık kullanılan tarama ayarlarını burada kaydedin. Makineyi Yönetme

Geçerli ayar durumu ve ayar düğmeleri

Çözünürlük ve dosya formatları gibi ayar durumunu görüntüler. Doğru şekilde tarama yapmak için ayarları doğruladığınızdan emin olun. Ayarları değiştirmek için istediğiniz düğmeye basın. Orijinalleri Taramak için Temel İşlemler

Fonksiyon ayar düğmeleri

<Seçenekler> içindeki en sık kullanılan düğmeleri gösterir. Görüntülenen düğmeleri değiştirmek için seçeneğine de basabilirsiniz.
Kullanmak istediğiniz fonksiyonun düğmesi görüntülenmiyorsa, <Seçenekler> seçeneğine basın ve istediğiniz düğmeyi seçin. Orijinalleri Taramak için Temel İşlemler

<Seçenekler>

Tüm fonksiyon ayar düğmelerini gösterir. Kolaylık olması için, sık kullanılan fonksiyon ayar düğmelerini içinde görüntüleyebilirsiniz.

<Blg Gzl>

E-posta hedeflerini Cc veya Bcc olarak belirlemenizi sağlar. Orijinalleri Taramak için Temel İşlemler

<Hedfi Sil>

Belirlenen hedefi silmenizi sağlar.

<Detaylar>

Belirlenen hedef hakkında ayrıntılı bilgileri kontrol etmenizi sağlar.

<Hedefleri Belirle>

Hedefleri ya da belirlenen hedefler sitesini belirleme yöntemlerini görüntüler.

<Kendime Gönder>

Doğrudan kendi e-posta adresinizi belirlemenizi sağlar. Bu düğme, yalnızca kişisel kimlik doğrulama yönetimi ile makinede oturum açtığınızda kullanılabilir. Kullanıcıları Yönetme

<Mobil Portal>

Bir mobil cihazın adres defterinden hedefi belirlemenizi sağlar.
Orijinalleri Taramak için Temel İşlemler

<Kişisel Klasör>

Kişisel klasörünüzü kaydetme konumu olarak belirlemenizi sağlar. Bu düğme, yalnızca kişisel kimlik doğrulama yönetimi ile makinede oturum açtığınızda kullanılabilir.
Kişisel Klasörleri Yapılandırma
Kullanıcıları Yönetme
Adres Defterinin kullanımını kısıtlamak amacıyla Adres Defteri ve tek dokunuş düğmelerini gizleyip gizlememeyi seçebilirsiniz. <Adres Defteri Kullanımını Engelle>
Bazı fonksiyonlar, ikisi bir arada kullanılamaz. Seçilemeyen düğmeler açık gri görüntülenir.
Belirlenen hedeflerin toplam sayısı ekranın sağ üst kısmında görüntülenir.
6W2C-06A