Ayarlar/Kayıt

Bu bölümde açıklanan ayarları yapılandırarak, makineyi ortamınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Yapılandırmayı başlatmak için seçeneğine basın.
Bu bölümde, ayar menüsündeki her öğenin neleri yapılandırabileceği açıklanmaktadır.
Makinedeki yüklü isteğe bağlı ekipmanın yapılandırmasına bağlı olarak bazı ayarlar görüntülenmeyebilir.
Ayarlara bağlı olarak da bazı değişiklikler anında yansıtılmayabilir. Bu durumda, aşağıdakilerden birinin yapılması gerekir.
Değişiklik yapmak isteyip istemediğinizi onaylamak için ekranda <Evet> seçeneğine basın.
  <Ayar Değş. Uygula> seçeneğine basın.
Makineyi yeniden başlatın.

<Kişisel Ayarlar> ve <Cihaz Ayarları>

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Kullanıcıları Yönetme) etkinleştirildiğinde seçeneğine basarak yönetici ayrıcalıkları ile oturum açtıktan sonra ekranda <Kişisel Ayarlar> ve <Cihaz Ayarları> görüntülenir. <Kişisel Ayarlar> seçeneğini belirler ve kişiselleştirilebilen öğeleri değiştirirseniz ayarlar makinede oturum açmış olan kullanıcının kişisel ayarları olarak kaydedilir (Kişiselleştirilebilen Öğelerin Listesi). <Cihaz Ayarları> seçeneğini belirlerseniz, ayarlar makinenin ayarları olarak kaydedilir. <Kişisel Ayarlar> seçeneği belirlendiğinde olduğu gibi Yönetici ayrıcalıkları olmayan bir kullanıcı olarak oturum açar ve kişiselleştirilebilen ayarları değiştirirseniz ayarlar cihaz ayarları olarak kaydedilmeden kişisel ayarlar olarak kaydedilir.
6W2C-0C9