Ethernet Ayarlarını Yapma

Ethernet, bir LAN içindeki iletişim yöntemlerine koşullar getiren bir standarttır. Normalde iletişim sistemi (yarı dupleks/tam dupleks) ve Ethernet türü (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) otomatik olarak ayarlanabilir. Ayarı manuel çalışma olarak değiştirirseniz bunları ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Ayarları gereken şekilde kaydedin.
1
seçeneğine basın.
2
<Tercihler>  <Ağ>  <Ethernet Sürücüsü Ayarları> öğelerine basın.
3
Ethernet ayarlarını yapın.
Normal şartlarda <Otomatik Algılama> içerisinde <Açık> seçeneğine basın. İletişim sistemi ve Ethernet türü algılanır ve otomatik olarak yapılandırılır.
Ethernet ayarlarını manuel olarak yapma
1
<Otomatik Algılama> öğesinde <Kapalı> seçeneğine basın.
2
İletişim sistemini seçin.
 <Yarı Çift Yönlü>
Gönderme/alma işlevlerini farklı anlarda gerçekleştirin. Bağlı yönlendirici yarı dupleks iletişim için ayarlı olduğunda bunu seçin.
 <Tam Çift Yönlü>
Gönderme/alma işlevlerini aynı anda gerçekleştirin. Genel olarak bunu seçin.
3
Ethernet türünü seçin.
<Eternet Tipi> bölümünde <10BASE-T>, <100BASE-TX> veya <1000BASE-T> öğesini seçin.
4
<Tamm> seçeneğine basın.
5
  <Evet> seçeneğine basın.
6W2C-00W