SNMP Yoluyla İzleme ve Kontrol Etme

SNMP, MIB adı verilen bir yönetim bilgisi veritabanını baz alarak bir ağdaki iletişim aygıtlarını izlemeye ve kontrol etmeye yönelik bir protokoldür. Bir bilgisayar üzerinden makinenin hata bilgilerini ve baskı sayısını denetleyebilirsiniz. Makine, gelişmiş güvenlik işlevlerine sahip SNMPv1 ve SNMPv3 protokollerini destekler. Her ikisini birden veya sadece birini kullanabilirsiniz. Tüm işlevleri ortamınıza ve amaçlarınıza göre belirleyin.
SNMPv1
SNMPv1, topluluk adı olarak adlandırılan bilgilere dayanarak iletişim aralığını belirler. Ancak topluluk adları ağlara düz metin olarak gönderildiğinden, güvenlik sorunlarına karşı savunmasız olabilir. Güvenliği sağlamak için SNMPv1’i geçersiz kılıp SNMPv3 kullanın.
SNMPv3
SNMPv3, ağ aygıtı yönetimini güçlü güvenlik işlevleriyle uygulamanızı sağlar.
SNMP yönetim yazılımı kullanılabiliyorsa makineyi bir bilgisayar üzerinden ayarlayabilir, izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için yazılımınızın talimat kılavuzlarına bakın.

SNMPv1/SNMPv3 ayarlama

1
seçeneğine basın.
2
<Tercihler>  <Ağ>  <SNMP Ayarları> öğelerine basın.
3
SNMPv1’i ayarlayın.
1
<SNMPv1 Kullan> öğesinde <Açık> seçeneğine basın.
SNMPv1 kullanmıyorsanız <Kapalı> seçeneğine basın.
2
<Atanmış Topluluk Ayrl>, <Grup Adı 1 Ayarları> veya <Grup Adı 2 Ayarları> seçeneğine basın.
Özel topluluk, iW Management Console gibi Canon yazılımları kullanan yöneticiler için hazırlanmış bir topluluktur (gruptur). Özel topluluğu kullanmak için <Atanmış Topluluk Ayrl> seçeneğine basın. Genel topluluğu belirtmek için <Grup Adı 1 Ayarları> veya <Grup Adı 2 Ayarları> seçeneğine basın.
3
Topluluğu ayarlayın.
<Atanmış Topluluk>/<Topluluk Adı 1>/<Topluluk Adı 2>
Seçilen topluluğu kullanmak için <Açık> seçeneğine basın. Topluluğu kullanmak istemiyorsanız <Kapalı> seçeneğine basın.
<MIB Erişim İzni>
Her bir topluluk için <Oku/Yaz> veya <Salt Okunur> öğesinden MIB erişim ayrıcalıklarını seçin.
<Topluluk İsmi>
Ait olduğunuz topluluğun alfasayısal karakterlerden oluşan adını girin. <Atanmış Topluluk Ayrl> seçeneğini belirlerseniz özel topluluk adı ayarlayamazsınız.
4
<Tamm> seçeneğine basın.
4
SNMPv3’ü ayarlayın.
1
<SNMPv3 Kullan> öğesinde <Açık> seçeneğine basın.
SNMPv3 kullanmıyorsanız <Kapalı> seçeneğine basın.
2
<Administrator Ayarları> seçeneğine basın.
3
Gerekli ayarları belirtin ve <Tamm> seçeneğine basın.
<Administrator Kullan>
Administrator kullanıyorsanız <Açık> olarak ayarlayın.
<Anahtar Şifre>
Kimlik doğrulamasından farklı bir parola kullanıyorsanız <Kml Doğr. ile Aynı Parolayı Kullan> seçimini kaldırın, <Anahtar Şifre> seçeneğine basın ve parolayı girin.
“Administrator” devre dışıysa <Administrator Ayarları> öğesini ayarlayamazsınız (<Administrator Kullan> ayarı sabit olarak <Kapalı> şeklinde belirlenmiştir).
4
<Kullanıcı Ayarları>  <Kaydet> seçeneğine basın.
5
Gerekli bilgileri girin.
<Kullanıcı Adı>
Alfasayısal karakterler kullanarak bir kullanıcı adı girin.
Kaydedilecek kullanıcı adı “Administrator” olamaz. “Administrator” karakterlerini kullanmak istiyorsanız <Administrator Ayarları> altındaki <Administrator Kullan> öğesini <Kapalı> olarak ayarlamanız gerekir.
<MIB Erişim İzni>
<Oku/Yaz> veya <Salt Okunur> öğesinden MIB erişim ayrıcalıklarını seçin.
<Güvenlik Ayarları>
Kimlik doğrulama ve kodlama kombinasyonunu ayarlayın. <Kml Dğr Evet/Şifr. Evet>, <Kml Dğr Evet/Şifr. Hyr> veya <Kml Dğr Hyr/Şfr Hyr> öğesini seçin.
6
<Next> seçeneğine basın.
7
Gerekli bilgileri girin.
<Kml Doğrulama Algoritması>
Ortamınıza göre <MD5> veya <SHA1> seçin.
<Kml Doğr. Parolası>
Kimlik doğrulamasında kullanılacak bir parola girin. Parola girildiğinde onay için <Onayla> öğesi görüntülenir. Parolayı tekrar girin.
<Şifreleme Algoritması>
Ortamınıza göre <DES> veya <AES> seçin.
<Anahtar Şifre>
Kodlamada kullanılacak bir parola girin. Parola girildiğinde onay için <Onayla> öğesi görüntülenir. Parolayı tekrar girin.
8
<Tamm>  <Tamm> seçeneğine basın.
9
<Tamm> seçeneğine basın.
5
<Ana Bilg.'dan Yazıcı Yön.Bilgisi Al> bölümünde ayarları yapılandırın.
<Açık> olarak ayarlarsanız, SNMP kullanarak ağdaki bir bilgisayardan yazdırma protokolü gibi yazıcı yönetim bilgilerini düzenli olarak alabilirsiniz.
6
<Tamm> seçeneğine basın.
7
  <Evet> seçeneğine basın.
SNMPv1 ve SNMPv3’ü birlikte kullanırken SNMPv1 MIB erişimi ayrıcalıklarını <Salt Okunur> olarak ayarlamanız önerilir. <Oku/Yaz> olarak ayarlarsanız, makinenin neredeyse tüm işlemleri uygulanabilir hale gelir ve SNMPv3’ün güçlü güvenlik işlevlerinin etkisi ortadan kalkar. MIB’e erişim ayrıcalıkları SNMPv1’de veya SNMPv3’te ayarlanabilir. SNMPv3’te bu ayrıcalıkları her bir kullanıcı için ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.
6W2C-013