Ayrıntılı Ayarlar Belirterek Bağlantı Ayarlama

Güvenlik ayarlarını ayrıntılı şekilde belirtmek istiyorsanız veya diğer yordamları kullanarak kablosuz bağlantı kuramıyorsanız, kablosuz LAN bağlantısı için tüm gerekli bilgileri manuel olarak girin. SSID’nizle, ağ anahtarınızla, güvenlik standardınızla, kimlik doğrulama/şifreleme vb. ile ilgili bilgileri önceden onaylayın ve not edin. SSID ve Ağ Anahtarını Kontrol Etme
1
seçeneğine basın.
2
<Tercihler>  <Ağ>  <Kablosuz LAN>  <Kablosuz LAN Ayarları>  <Diğer (Manüel Ayarla)> seçeneğine basın.
3
<Manüel Gir> seçeneğine basın.
4
<SSID> seçeneğine basın ve kontrol ettiğiniz SSID’yi girin.
5
<Güvenlik Ayarları> bölümünde güvenlik ayarlarını belirtin.
WEP Kullanma
1
<WEP> seçeneğine basın.
2
Bir kimlik doğrulaması yöntemi seçin.
WEP anahtarını parola olarak kullanmak için <Paylş. Anaht.>’a basın.
<Açık Sistem> seçeneğine basarsanız makine, kablosuz yönlendiricide kimlik doğrulama ayarlanmış gibi davranır. Bu durumda makine otomatik olarak ayarı <Paylş. Anaht.> olarak değiştirir ve bağlantıyı yeniden dener.
3
Düzenlemek istediğiniz WEP anahtarını seçin.
<WEP Anahtarı 1> ile <WEP Anahtarı 4> arasında herhangi bir öğeye basın.
4
Kontrol ettiğiniz ağ anahtarını girin.
5
Kullanmak istediğiniz WEP anahtarını seçin.
6
<Tamm> seçeneğine basın.
WPA-PSK veya WPA2-PSK Kullanma
1
<WPA/WPA2- PSK> seçeneğine basın.
2
Bir şifreleme yöntemi seçin.
Makineyi, kablosuz yönlendiricinin ayarıyla eşleşecek şekilde otomatik olarak AES-CCMP veya TKIP şeklinde ayarlamak için <Oto> seçeneğine basın.
3
<PSK> seçeneğine basın ve kontrol ettiğiniz ağ anahtarını girin.
4
<Tamm> seçeneğine basın.
WPA-EAP veya WPA2-EAP Kullanma
1
<WPA/WPA2- EAP> seçeneğine basın.
2
<Tamm> seçeneğine basın.
6
<Tamm> seçeneğine basın.
 Kablosuz LAN yönlendiricisi algılandığında ve yapılandırma tamamlandığında, <Bağlandı.> ekranı görüntülenir.
6W2C-00H