Налаштування екрана основних функцій

Кнопки параметрів, що відображаються на екранах основних функцій (для копіювання, надсилання факсу та сканування), можна змінити разом з іншими кнопками параметрів у розділі <Додаткові функції>. Визначивши розташування часто використовуваних кнопок параметрів на екрані основних функцій, ви зможете ефективніше використовувати їх. Крім того, якщо ввійти в систему за допомогою процедури персональної автентифікації, ви зможете відображати інший екран основних функцій для кожного користувача.
Екран основних функцій копіювання
 
Екран основних функцій факсу
Екран основних функцій сканування
 Кнопки, які можна замінити
 
Приклад. Екран основних функцій копіювання
1
Натисніть <Копіювання>, а тоді – . Екран <Головний>
2
Натисніть <Реєструвати ярлики додаткових функцій>.
3
Виберіть кнопку, яку потрібно замінити.
Кнопки, що відображаються тут, наразі наявні на екрані основних функцій. Вибрані на цьому кроці кнопки не відображатимуться на екрані основних функцій.
4
Виберіть кнопку, яку хочете відобразити на екрані основних функцій, і натисніть <OK>.
Якщо не потрібно відображати кнопку, натисніть <Не призначено>.
У розділі <Задані пріор. параметри> налаштовані пріоритетні параметри для функції копіювання можна зареєструвати як ярлик.
5
Натисніть <OK>.
Після заміни кнопки, вибраної на кроці 3, на екрані основних функцій відобразиться нова кнопка, вибрана на кроці 4.
Кількість і розташування елементів параметрів на екрані основних функцій відрізняються залежно від функцій.
Ярлик кнопки не відображається, якщо ярликом налаштовано пункт <Не призначено>.
Нижче вказано обмеження щодо кількості ярликів для елемента <Додаткові функції>, яку можна зареєструвати.
Копіювання: 5
Факс: 4
Сканування та надсилання: 2
ПОРАДИ
Реєстрація в розділі <Пріоритетні параметри>
У розділі <Пріоритетні параметри> можна зареєструвати часто використовувані дії для копіювання, а також часто вказувані адресати й параметри сканування. Додаткову інформацію див. в розділі Реєстрація комбінації часто використовуваних функцій.
Зміна параметрів за замовчуванням на екрані основних функцій
Змінивши параметри кожної функції, на екрані основних функцій можна зареєструвати поточні налаштування як параметри за замовчування, натиснувши кнопку , а потім – <Змінити параметри за замовчуванням>. Якщо ви ввійшли в систему апарата за допомогою системи керування персональною автентифікацією (Вхід до системи апарата), перш ніж виконали це налаштування, його буде зареєстровано як ваш власний персональний параметр за замовчуванням (Список елементів, які можна персоналізувати).
6W2E-02S