Виконання кінцевої обробки шляхом сортування або групування

 
Під час копіювання двох або більше копій за допомогою пристрою подавання можна вибрати сортування або групування для впорядкування роздруківок. Виберіть «Сортувати», щоб виконати друк у послідовному порядку сторінок. Виберіть «Групування», щоб надрукувати комплекти кожної сторінки, наприклад 10 аркушів першої сторінки, 10 аркушів другої сторінки тощо.
1
Розмістіть оригінал. Розміщення оригіналів
2
Натисніть кнопку <Копіювання>. Екран <Головний>
3
Натисніть кнопку <Додаткові функції> на екрані основних функцій копіювання. Екран основних функцій копіювання
4
Натисніть кнопку <Кінцева обробка>.
5
Натисніть <Сортув. (пор. розташ. стор.)> або <Групування (за сторінками)>.
6
Натисніть <OK>  <Закрити>.
7
Натисніть кнопку .
Почнеться копіювання.
Залежно від типу паперу функції кінцевої обробки можуть бути недоступні. Технічні характеристики апаратного забезпечення
Під час розміщення оригіналу на склі експонування
Натискання кнопки <Додаткові функції>  <Побудова завдання> на екрані основних функцій копіювання дає змогу використовувати функцію сортування/групування, навіть якщо оригінал розміщений на склі експонування.
Під час виведення з групуванням вставляйте після кожної сторінки аркуш розмежування завдань
Якщо вибрати <Групування (за сторінками)>, можна вставляти аркуш розмежування завдань після кожної групи. Додаткову інформацію див. в розділі <Розділювач завдань між групами>. <Копіювання>  <Розділювач завдань між групами>
Під час налаштування параметрів у розділі <Доступ до збереж. файлів>
Функції кінцевої обробки можна використовувати лише під час друку файлів PDF/XPS.
6W2E-044