Перевірка результатів копіювання

 
Перш ніж робити велику кількість копій, можна перевірити результати копіювання, надрукувавши зразок копії. Підтвердження результатів копіювання дає змогу уникнути помилок виведення.
<Зразок копії> з’являється, лише якщо одночасно вибрати виготовлення декількох копій і один із наведених далі параметрів.
Сортув. (пор. розташ. стор.)
Поверн. на 90 градусів
Брошура

Перевірка результатів копіювання шляхом виготовлення копії (Зразок копії)

Якщо ви вказали різну кількість копій, спочатку можна зробити копію всього оригіналу, щоб перевірити результати, а потім почати виготовлення решти копій. Крім того, можна копіювати лише певні сторінки з оригіналу.
1
Помістіть оригінали в пристрій подавання. Розміщення оригіналів
2
Натисніть кнопку <Копіювання>. Екран <Головний>
3
Уведіть кількість копій і вкажіть параметри копіювання відповідно до ваших цілей і завдань. Основні операції копіювання
4
Натисніть кнопку <Зразок копії> на екрані основних функцій копіювання. Екран основних функцій копіювання
5
Виберіть сторінки для зразка копії та натисніть кнопку <OK>.
Якщо потрібно скопіювати всі сторінки, виберіть параметр <Усі сторінки>.
Щоб скопіювати певні сторінки, виберіть параметр <Указані сторінки>. Вводьте сторінки, натискаючи <Перша сторінка> або <Остання сторінка>.
Якщо вибрати <Усі сторінки>
Якщо вибрати <Усі сторінки>, лічильник апарата рахує набір зразків як копію.
Якщо вибрати <Указані сторінки>
Укажіть сторінки залежно від кількості виведених сторінок. Наприклад, якщо кількість сторінок у документі становить 10, а копіювання виконується з параметром «2 на 1» (Копіювання кількох оригіналів на один аркуш (N на 1)), кількість готових сторінок становитиме 5. Якщо потрібно скопіювати з сьомої по десяту сторінки оригіналу, укажіть четверту сторінку для параметра <Перша сторінка> і п’яту сторінку для параметра <Остання сторінка>.
6
Натисніть , щоб сканувати оригінали, а тоді натисніть <Запуск копіюв.>.
Буде надруковано зразок копії. Перевірте результат.
Якщо результати копіювання прийнятні
Натисніть <Почати друк>, щоб друкувати вказану кількість копій. Якщо на кроці 5 було вибрано <Усі сторінки>, буде надруковано кількість копій мінус одна. Якщо на кроці 5 вибрано <Указані сторінки>, друкується загальна кількість копій.
Якщо потрібно змінити параметри
Натисніть кнопку <Змінити параметри>, щоб змінити параметри. <Зразок копії> відображається після зміни параметрів. Знову скопіюйте зразок.
6W2E-041