Вибір типу оригіналу для копіювання

 
Можна вибрати оптимальну якість зображення для копіювання залежно від типу оригіналу, наприклад оригінали лише із символами чи журнали з фотографіями.
1
Розмістіть оригінал. Розміщення оригіналів
2
Натисніть <Копіювання>. Екран <Головний>
3
Натисніть кнопку <Додаткові функції> на екрані основних функцій копіювання. Екран основних функцій копіювання
4
Натисніть <Тип оригіналу>.
5
Виберіть тип оригіналу.
Щоб налаштувати пріоритетний рівень обробки тексту/фото, натисніть <Регулювання рівня> і виберіть <Пріоритет тексту> або <Пріоритет фотозображень>.
6
Натисніть <OK>  <Закрити>.
7
Натисніть .
Почнеться копіювання.
6W2E-03L