Настроювання різкості для копіювання (різкість)

 
Можна копіювати зображення з чіткими контурами та лініями, збільшивши різкість, або пом’якшити копійоване зображення, зменшивши різкість. Використовуйте цю функцію, якщо потрібно збільшити різкість розмитого тексту та графіків або усунути муар (смуги та хвилі), щоб згладити кінцеве зображення.
1
Розмістіть оригінал. Розміщення оригіналів
2
Натисніть <Копіювання>. Екран <Головний>
3
Натисніть кнопку <Додаткові функції> на екрані основних функцій копіювання. Екран основних функцій копіювання
4
Натисніть <Різкість>.
5
Відрегулюйте різкість і натисніть кнопку <OK>.
Установіть різкість на рівень <Висок.>, якщо потрібно скопіювати оригінали, які містять текст або тонкі лінії. Установіть різкість на рівень <Низьк.>, якщо потрібно скопіювати оригінали, які містять друковані фотографії чи інші напівтони.
6
Натисніть <Закрити>.
7
Натисніть .
Почнеться копіювання.
6W2E-03R