Очищення скла експонування

Якщо скло експонування забруднене, документи можуть скануватися нечітко, а розмір оригіналу може визначатися неточно.
1
Вимкніть живлення та від’єднайте штепсель шнура живлення від розетки.
Вимкнення апарата
Перевірте робочий стан апарата, перш ніж вимкнути живлення. Живлення можна вимкнути, навіть якщо апарат виконує операцію, але це може спричинити переривання операції або пошкодження даних.
2
Відкрийте подавач/кришка скла експонування.
3
Протріть подавач/кришка скла експонування (зі зворотного боку) і скло експонування.
Змочіть м’яку тканину водою та добре її викрутіть, а тоді протріть нею апарат. Зачекайте до повного висихання вологи, перш ніж перейти до наступного кроку.
Якщо не вдалося видалити бруд
Змочіть м’яку тканину м’яким миючим засобом і добре її викрутіть, а тоді протріть нею апарат. Після цього витріть апарат м’якою сухою тканиною.
4
Обережно закрийте подавач/кришка скла експонування.
5
Вставте штепсель шнура живлення в розетку та ввімкніть живлення.
Увімкнення апарата
6W2E-0H2