Встановлення операції друку, коли термозакріплювальний притискний ролик має високу температуру

Коли термозакріплювальний притискний ролик перевищує певну температуру, продуктивність зменшується, оскільки апарат очікує зменшення температури. Цей параметр дає змогу зменшити час очікування для надання пріоритету продуктивності.
1
Натисніть   <Налаштування/Технічне обслуговування>  <Регулювання якості зображення>  <Спеціальна обробка>  <Пріор. продукт./як.зобр. для гаряч.термоз.прит.рол.>.
2
Виберіть операцію друку і натисніть <OK>.
Час очікування є найменшим, якщо встановлено значення <Пріоритет продукт. 1>.
Час очікування зменшується, якщо встановлено значення <Пріоритет продукт. 1> або <Пріоритет продукт. 2>. Однак у разі переключення від меншого до більшого формату паперу можуть виникнути проблеми, зокрема перенесення тонера з обох боків паперу на інший папір або зминання паперу в блоці фіксації.
6W2E-0HF