Встановлення виконання операції друку під час повороту виведення

Якщо термозакріплювальний притискний ролик досягає зависокої температури в разі застосування параметра <Поверн. на 90 градусів> під час копіювання або друку, можуть виникнути проблеми, зокрема перенесення тонера з обох боків паперу на інший папір або зминання паперу в блоці фіксування. Цей параметр дає змогу встановити час очікування, доки не зменшиться температура притискного валика для фіксації, щоб надати пріоритет продуктивності.
1
Натисніть   <Налаштування/Технічне обслуговування>  <Регулювання якості зображення>  <Спеціальна обробка>  <Пріор. продукт./якості зобр. для повороту вивед.>.
2
Виберіть операцію друку  і натисніть <OK>.
Цей параметр вмикається, лише коли вибрано параметр <Поверн. на 90 градусів> для завдань копіювання та друку.
У разі встановлення параметра <Пріоритет якості> продуктивність зменшується.
6W2E-0HH