Додавання цифрового підпису до надісланих файлів

Додавання цифрового підпису на відскановані документи, надіслані як файли певного формату, надає гарантії авторства та підтвердження того, що в документ не вносилися зміни. За допомогою апарата на документи можна додати підпис пристрою або підпис користувача.
Підпис пристрою
 
Підпис пристрою додається за допомогою ключа та сертифіката, що дає змогу одержувачу відсканованого документа впевнитися в тому, що його створено на цьому апараті. Одержувач також може переглянути відомості про те, на якому апараті створено документ, а також визначити, чи вносилися до нього зміни. Перш ніж ви зможете додавати підпис пристрою, на апараті слід створити необхідні для цього ключ і сертифікат (сертифікат пристрою). Створення сертифіката підпису пристрою
Підпис користувача
 
Підпис користувача пов’язаний із функціями керування персональною автентифікацією. За допомогою цього підпису одержувач відсканованого документа може встановити авторство. Так само, як і підпис пристрою, підпис користувача дає змогу визначити, чи було документ змінено після додавання підпису. Для використання цієї функції необхідно встановити додаткові системні компоненти (Системні компоненти). Перш ніж ви зможете додавати підпис користувача, для кожного користувача необхідно зареєструвати ключ і сертифікат (сертифікат користувача) за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Реєстрація сертифіката підпису користувача
Додаткову інформацію про підтвердження дійсності сертифікатів, реєстрацію сертифікатів у списку довірених сертифікатів і перевірку підписів на стороні одержувача див. в документації до програмного забезпечення, яке підтримує формат PDF (наприклад, Adobe Reader / Adobe Acrobat).
Для файлу можна задати кілька цифрових підписів. У такому випадку підписи пристрою застосовують перед підписами користувачів.
Якщо одержувач перевіряє PDF- або XPS-файл, у якому є кілька підписів, доданих за допомогою програмного забезпечення, що підтримує формат PDF (наприклад, Adobe Reader / Adobe Acrobat) або XPS (наприклад, XPS Viewer), дійсним залишається тільки підпис, доданий у файл останнім. Через підпис пристрою документ обробляється так, наче він був змінений.
Отриманий документ інтернет-факсу з підписом користувача неможливо переслати з апарата.
ПОРАДИ
Відображення цифрового підпису (видимий підпис)
Відомості про цифровий підпис можна розмістити на першій сторінці документа, щоб одержувач міг відразу побачити, що документ захищений цифровим підписом. Видимі підписи можна додавати тільки в документи у форматі PDF. Додавання цифрового підпису
6W2E-0A1