Зазначення MAC-адрес у параметрах брандмауера

Ви можете дозволити або заборонити зв’язок із пристроєм, якому присвоєно певну MAC-адресу.
1
Натисніть .
2
Натисніть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри брандмауера>  <Фільтр MAC-адрес>.
3
Виберіть елемент <Фільтр на виході> або <Фільтр на вході>.
Щоб обмежити надсилання даних з апарата на комп’ютер, виберіть <Фільтр на виході>.
Щоб обмежити отримання даних із комп’ютера, виберіть <Фільтр на вході>.
4
Укажіть для параметра <Використовувати фільтр> значення <Увімк.>, виберіть <Політика за замовчуванням>, а потім натисніть кнопку <Реєструвати>.
Для параметра <Політика за замовчуванням> виберіть варіант <Відхилити>, щоб дозволити встановлення зв’язку тільки з пристроями, MAC-адреси яких указано в розділі <Адреси-винятки> (див. наступний крок), або варіант <Дозволити>, щоб обмежити зв’язок із такими пристроями.
Якщо для параметра <Відхилити> вибрано значення <Політика за замовчуванням>, обмеження не поширюються на надсилання даних на групові адреси або широкомовні адреси розсилки.
5
Введіть адреси винятків і натисніть кнопку <OK>.
Укажіть MAC-адреси, щоб позначити їх як винятки для використання параметра <Політика за замовчуванням>, вибраного на попередньому кроці.
Ви можете зареєструвати 100 адрес винятків для параметрів <Фільтр на виході> і <Фільтр на вході>.
Редагування адреси винятку
На екрані, який відображається на кроці 4, виберіть адресу винятку, яку необхідно змінити, і клацніть <Редагування>, щоб відкрити вікно редагування.
6
Натисніть <OK>.
7
Послідовно натисніть     <Заст. зміни парам.>  <Так>.
6W2E-09E