Запуск синхронізації параметрів

Використовуйте Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача), щоб указати параметри початку синхронізації та почати синхронізацію. Для реєстрації необхідні права адміністратора.

Синхронізація користувацьких параметрів

Укажіть параметри для апарата-клієнта.
Інші налаштування для апарата-сервера потрібні на апараті з функцією сервера.
1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть елемент [Synchronize Custom Settings] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Клацніть [Change Connection Destination...].
4
Укажіть потрібні параметри.
[Service]
Виберіть параметр [Start] (Друк брошури).
[Destination Server Address:]
Введіть IP-адресу або ім’я хоста апарата-сервера. Під час указання номера порту необхідно ввести 8443. Номер порту вказувати не обов’язково. Якщо поле залишити пустим, то апарат-сервер визначається автоматично.
Приклад параметрів (IPv4).
Використання IP-адреси: 192.168.18.138
Використання ім’я хоста, що використовується: v4.server.canon.com
Приклад параметрів (IPv6):
Використання IP-адреси: fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc
Використання ім’я хоста: v6.server.canon.com
У разі вказання номера порту: [fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
[Search Depth (Router):]
Введіть кількість маршрутизаторів для переходів (кількість маршрутизаторів, через які встановлюється зв’язок). Якщо це значення замале, апарат-сервер може не визначатися функцією мережевого виявлення. Якщо зв’язок через маршрутизатори не потрібен, укажіть значення «1».
[User Account ID for Authentication:] / [New Password:]
Введіть ідентифікатор і пароль облікового запису користувача з правами адміністратора для апарата, що використовуватиметься як апарат-сервер.
[Allow custom settings to be applied during operation]
Установіть прапорець, щоб відобразити параметри <Переключення мови/клавіатури>, <Спеціальні можливості> і <Особисті параметри SSID та ключа мережі> щойно це стане можливим, якщо їх не вдалося вивести на екран одразу після виконання входу.
У таких випадках синхронізацію можна налаштувати без виконання кроку 4.
Коли апарати, що підлягають синхронізації, належать до одного маршрутизатора.
Якщо для параметра <Використовувати автентифікацію користувачів> установлено значення <Увімк.> на апараті-сервері (див. <Використовувати автентифікацію користувачів>), а як служба входу налаштована автентифікація користувача (див. Змінення служб входу)
Якщо не введено значення в поле [User Account ID for Authentication:] на апаратах-клієнтах (пустий елемент)
Якщо службу для синхронізації користувацьких параметрів запущено на апараті-сервері (якщо апарат є сервер-клієнтським апаратом, параметр можна змінити, одночасно запустивши службу сервера та службу клієнта).
Якщо в одній мережі є тільки один апарат-сервер для синхронізації користувацьких параметрів
Якщо налаштування мережі для апарата-сервера містять IPv4- і IPv6-адреси й якщо IPv6-адреса має пріоритет і апарат-клієнт вимикає її, то апарат-клієнт не зможе підключитися через функцію пошуку. Введіть IPv4-адресу як адресу сервера адресата.
5
Клацніть [Change].
6
Перезапустіть апарат. Вимкнення або перезавантаження апарата
Продовжіть налаштовувати параметри синхронізації на пристрої з функцією сервера.
Перевірка журналу зв’язку для синхронізації
Ви можете переглянути журнал зв’язку на екрані для синхронізації користувацьких параметрів. Журнал також можна завантажити у вигляді файлу.
«Попередження» записується як рівень, коли апарат-сервер тимчасово не може підтримувати зв’язок.
«Помилка» записується як рівень, коли перевищено максимальний обсяг зареєстрованих даних або стався збій автентифікації на апараті-сервері.
Прості параметри синхронізації
Синхронізація користувацьких параметрів може бути запущена з панелі керування для багатофункціональних принтерів Canon у межах одного маршрутизатора.
Для апарата-клієнта:
натисніть кнопку   <Параметри керування>  <Керування пристроєм>  установіть для параметра <Синхронізувати спеціальні параметри (Клієнт)> значення <Увімкнути>.
Як спосіб автентифікації виберіть «Автентифікація користувачів».
Примітка щодо скасування синхронізації
Якщо апарат-клієнт скасовує синхронізацію параметрів, то він не зможе отримувати параметри для кожного користувача, зареєстрованого на апараті-сервері. Тому зверніть увагу, що персоналізовані дані апарата, який був апаратом-клієнтом, можуть не містити останніх даних після скасування синхронізації користувацьких параметрів.
6W2E-0C5