Сканування оригіналів за допомогою функції WSD (сканування WSD)

У цьому розділі описано, як сканувати оригінали з комп’ютера за допомогою функції WSD.
Доступний формат сканування – A4(LTR). Зверніть увагу: якщо розмістити оригінал, який має більший формат, ніж A4 (LTR), буде відскановано лише формат A4 (LTR).
З панелі керування
1
Розмістіть оригінал. Розміщення оригіналів
2
Натисніть <Сканування WSD>. Екран <Головний>
3
Натисніть <Дозволити віддал. сканер>.
Тепер усе готово до сканування з комп’ютера.
З комп’ютера
4
Клацніть такі елементи: [Start] [All Programs]  [Факси й сканування у Windows].
5
Клацніть [Сканування].
6
Клацніть [Нове сканування].
Коли відобразиться діалогове вікно [Вибрати пристрій], виберіть апарат і клацніть [OK].
7
У розкривному списку [Джерело] виберіть розташування, у якому розміщено оригінал.
Якщо оригінал розміщено на склі експонування, виберіть [Планшетний]. Якщо оригінал розміщено в пристрої подавання, виберіть [Пристрій подачі паперу (сканувати одну сторону)].
8
Якщо потрібно, укажіть необхідні параметри сканування.
Вибравши тип оригіналу в розкривному списку [Профіль], можна настроїти відповідні параметри для оптимальної якості зображення. Якщо оригінал здебільшого містить текст, виберіть [Document]. Якщо оригінал містить лише фотографії, виберіть [Фотографія (за замовчуванням)].
У розкривному списку [Тип файлу] виберіть формат файлу для збереженого зображення відсканованого оригіналу.
Щоб перевірити зображення відсканованого документа із застосуванням вибраних параметрів, клацніть [Попередній перегляд].
9
Клацніть [Сканування].
Почнеться сканування оригіналу.
Після завершення сканування отриманий документ відобразиться в списку файлів на екрані [Факси й сканування у Windows]. Відповідний файл буде збережено в папці [Відскановані документи] папки [Документи].
Реєстрація часто використовуваних параметрів сканування
Якщо ви завжди скануєте з використанням однакових параметрів, виконайте наведені нижче процедури для реєстрації параметрів. Ці параметри можна легко та зручно викликати під час сканування.
Виберіть елемент [Додати профіль] у розкривному списку [Профіль]  Укажіть параметри сканування, які потрібно зареєструвати  Введіть ім’я в текстовому полі [Ім’я профілю]  Клацніть [Зберегти профіль]
Надсилання документа на комп’ютер за допомогою функції WSD
Відскановані документи також можна надсилати на комп’ютери в мережі, які підтримують технологію WSD. У цьому випадку натисніть <Сканування WSD>  виберіть комп’ютер, на який потрібно надіслати  <Увімкнути>. На комп’ютері відобразиться екран [Факси й сканування у Windows] і відкриється папка, де можна буде знайти відсканований документ.
Може відображатися до 40 комп’ютерів-адресатів.
6W2E-07C