Установлення адреси IPv4 додаткової лінії

Якщо вибрано параметр <Вибір інтерфейсу>, ви можете встановити IP-адресу для бездротової локальної мережі (додаткова лінія) в розділі <Параметри запасного каналу>.
З додатковою лінією можна використовувати лише адреси IPv4.
1
Натисніть .
2
Натисніть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри запасного каналу>.
3
Натисніть вкладку <Параметри IP-адреси> і введіть IP-адресу для бездротової локальної мережі (додаткова лінія).
Ви можете встановити як автоматичне призначення, так і ручне введення. Якщо ви встановите обидва параметри та встановите для параметра <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> значення <Вимк.>, введена вручну IP-адреса використовуватиметься в тому разі, якщо під час отримання автоматичної IP-адреси стався збій.
Автоматичне призначення IP-адреси за допомогою DHCP
Натисніть <DHCP>. Виберіть цей елемент відповідно до мережевого середовища вашої бездротової локальної мережі.
Якщо вибрано параметр <DHCP>, зв’язок виконується для перевірки надання мережевих послуг незалежно від того, чи може середовище використовувати DHCP. Рекомендується скасувати вибір цього елемента, якщо ви не використовуєте DHCP.
Ручне введення IP-адреси
1
Підтвердьте, що вибір <DHCP> скасовано.
Якщо цей параметр вибрано, скасуйте вибір, натиснувши кнопку.
2
Введіть IP-адресу та маску підмережі.
Натисніть кожну кнопку та введіть потрібні параметри.
4
Натисніть <OK>.
5
Натисніть   <Так>.
Бездротова локальна мережа (додаткова лінія) не може підключатися до інших мереж через маршрутизатор.
6W2E-00S