Настроювання параметрів SMB

У цьому розділі описується, як указати параметри, що використовуватимуться, якщо апарат підключений до мережі як SMB-клієнт.
1
Натисніть .
2
Натисніть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри TCP/IP>  <Параметри клієнта SMB>.
3
Укажіть потрібні параметри.
<Тип автентифікації>
Виберіть версію протоколу автентифікації. Виберіть <NTLMv1> або <NTLMv2> відповідно до SMB-сервера адресата. Можна також вибрати обидва варіанти.
<Вимагати підпис SMB для підключення>
Для надсилання запиту на підпис пакета SMB під час підключення до SMB-сервера натисніть <Увімк.>.
<Вимагати шифрування для підключення>
Для надсилання запиту на підключення із зашифрованим зв’язком SMB v3.0 під час підключення до SMB-сервера натисніть <Увімк.>.
<Час очікування>
Установіть час до відповіді адресата SMB-підключення.
Під час надсилання на SMB-сервер підключення до мережі було втрачено або відповідь з боку сервера була повільною, що спричинило завершення часу очікування з боку апарата, перш ніж дані могли бути надіслані або надсилання могло бути завершено. У такому разі уникнути спливання часу очікування можливо, збільшивши час очікування.
4
Натисніть <OK>.
5
Натисніть пункт <Указати версію клієнта SMB> і виберіть версію SMB, що використовується SMB-клієнтом.
6
Натисніть <OK>.
7
Натисніть   <Так>.
Якщо для параметра <Вимагати шифрування для підключення> встановлено значення <Увімк.>, апарат може підключатися лише до SMB-сервера, який підтримує зашифроване з’єднання SMB v3.0. Якщо для <1.0> і <2.0> встановлено значення <Увімк.> у параметрі <Указати версію клієнта SMB>, але для <3.0> не встановлено значення <Увімк.>, апарат не зможе підключитися до SMB-сервера, який не підтримує зашифроване з’єднання SMB v3.0.
Використовуйте однакову саму версію SMB для SMB-сервера й SMB-клієнта. Функцію SMB не можна використовувати, якщо версії відрізняються.
Залежно від параметрів мережі може відображатися помилка під час надсилання на SMB-сервер. У такому разі натройте час у розділі <Час очікування>.
6W2E-010