Підключення до інших пристроїв

Апарат можна підключити до комп’ютера (сервер Windows) або до Розширений простір інших багатофункціональних принтерів Canon у мережі. Апарат може друкувати/надсилати дані, збережені в підключеному сервері Windows або Розширений простір.
Щоб підключити апарат до пам’яті інших багатофункціональних пристроїв, також необхідне налаштування інших принтерів.
1
Натисніть .
2
Натисніть <Параметри функції>  <Збереження/Доступ до файлів>  <Параметри мережі>.
3
Укажіть кожен елемент.
Реєстрація багатофункціональних пристроїв для підключення
Зареєструйте сервер Windows або Розширений простір інших багатофункціональних пристроїв для підключення.
1
Натисніть <Параметри розташування в мережі>  <Реєструвати>.
2
Введіть необхідні дані й натисніть <OK>.
<Ім’я>
Введіть ім’я Розширений простір для підключення. Оскільки введене ім’я відображається в списку під час доступу, введіть ім’я, що легко читається.
<Протокол>
Виберіть <SMB> або <WebDAV> залежно від того, чи доступний сервер Windows або Розширений простір адресата як сервер SMB або WebDAV.
<Розташування>/<Ім’я хоста>
Параметр <Розташування> відображається, якщо вибрати <SMB>, а <Ім’я хоста>відображається в разі вибору <WebDAV> в параметрі протоколу.
Введіть адресу в поле <Розташування> як «\\ (ім’я хоста або IP-адреса) \share» для підключення до загальнодоступного простору або «\\ (ім’я хоста або IP-адресу) \users» для підключення до особистого простору.
Введіть адресу в полі <Ім’я хоста> у форматі «https:// (ім’я хоста або IP-адреса)» і натисніть кнопку <Далі>. Потім введіть «/share» для загальнодоступного простору або «/users» для особистого простору в полі <Шлях до папки>.
Не реєструйте нічого іншого, крім Розширений простір інших апаратів серій imageRUNNER ADVANCE або сервера Windows, який відкритий ззовні, оскільки це може призвести до несправності апарата.
Контроль протоколів зв’язку
Перевірка сертифікату під час підключення
6W2E-018