Налаштування екрана й операцій сканування для зберігання

Якщо натиснути опцію <Сканувати й зберегти> на екрані <Головне меню>, а тоді натиснути опцію <Мережа> або <Носій пам’яті>, щоб сканувати оригінали, відобразиться наведений нижче екран налаштування.

Натисніть цей значок, щоб зареєструвати поточні параметри у <Пріоритетні параметри> розділу  чи на головному екрані. Реєстрація часто використовуваних параметрів і адресатів як персональних/спільних кнопок на екрані <Головне меню>

<Пріоритетні параметри>

У цьому розділі можна заздалегідь зареєструвати часто використовувані параметри сканування для їх швидкого виклику в разі потреби.

Поточний стан параметрів і кнопки параметрів

Відображає стан параметрів, як-от роздільна здатність і розмір сканованого файлу. Підтвердьте параметри, щоб сканування виконувалось належним чином. Щоб змінити параметри, натисніть кнопку під розділом відображення. Щоб дізнатися більше про формати файлів, див. розділ Системні компоненти.
Коли розмір оригіналу неможливо визначити за допомогою опції <Авто> або якщо потрібно вказати конкретний розмір, натисніть кнопку <Розмір області сканування> і вкажіть розмір оригіналу, який потрібно сканувати.
Установіть для параметра <Роздільна здатність> значення «Висока», якщо потрібно сканувати оригінал з високою чіткістю, і встановіть для параметра <Роздільна здатність> значення «Низька», якщо потрібно зменшити розмір файлу.
Натисніть параметр <Формат файлу>, щоб вибрати формат, у який потрібно конвертувати файл, відповідно до мети й середовища.

<Додаткові функції>

Дає змогу вказати параметри функцій, які відображаються в розділі /. Для отримання інформації про кожний елемент параметрів див. розділ Додаткові функції.

<Віднов. пар. за замовч.>

Змінює параметри сканування на значення, зареєстровані в розділі <Змінити параметри за замовчуванням>. <Параметри сканування та збереження> <Змінити параметри за замовчуванням>

<Скасувати>

Скасовує параметри сканування й відкриває екран вибору файлів.

Кнопки параметрів функцій

Відображаються кнопки, що використовуються найчастіше. На кнопках відображається стан параметрів. Щоб змінити параметри, натисніть потрібну кнопку.
Якщо натиснути параметр <Тип оригіналу>, ви зможете вручну вибрати режим сканування відповідно до типу оригіналу, як-от матеріали лише з текстом чи журнали із зображеннями.
Якщо натиснути параметр <Насиченість>, можна настроїти насиченість оригіналу.
Якщо натиснути параметр <2-сторонній оригінал>, можна автоматично сканувати лицеву та зворотну сторони оригіналу.
Якщо натиснути параметр <Ім’я файлу>, під час зберігання файлу можна призначити назву.
У назві файлу заборонено використовувати такі символи: \ / : , * ? " < > |. Крім того, заборонено використовувати символи . (крапка) чи пробіл як перший і останній символи назви.
Якщо ви не вкажете назву файлу, буде автоматично призначено назву, що складатиметься з дати й час збереження. Наприклад, якщо файл збережено у форматі JPEG 30 жовтня 2015 року о 01:05:12, його назва буде «20151030130512.jpg».
Якщо назва файлу задовга, рядок (шлях), що вказує на розташування файлу, може перевищувати максимальну дозволену кількість символів (256 символів), через що файл не буде вказано.
Якщо ввести назву файлу, яка вже існує в розташуванні зберігання, до неї буде додано цифри від (1) до (9), наприклад «a(1).pdf».
Якщо під час зазначення формату файлу вказано <Розділення на сторінки>, у кінці назви файлу буде додано тризначний номер сторінки. Наприклад, назву файлу «a.pdf» під час зберігання буде розділено на «a_001.pdf», «a_002.pdf» і «a_003.pdf».
Відображається залишкова кількість сторінок, якщо встановлено обмеження на кількість сторінок за допомогою керування ідентифікаторами відділів. Відомості про налаштування керування ідентифікаторами відділів і обмеження на кількість сторінок див. у розділі Налаштування параметрів керування ідентифікаторами відділів.
6W2E-07W