تعویض واحد درام

زمانی که عمر واحد درام رو به پایان باشد، پیامی در پایین صفحه به شما فرمان می‌دهد واحد درام نشان داده شده را تعویض کنید. نماد پایین صفحه را فشار دهید.
واحدهای درام را در محلی دور از منابع نوری از جمله نور مستقیم خورشید قرار دهید.
واحد درام را در اتاقی خنک که سریعاً گرم می‌شود یا دارای تغییرات سریع دمایی است و باعث تشکیل قطرات آب در داخل دستگاه می‌شود (تقطیر) قرار ندهید.
تا زمانی که از طریق روش زیر به شما فرمان داده نشده است پوشش محافظ نارنجی رنگ را جدا نکنید.
برای شماره مدل واحد درام به قطعات تعویضی مراجعه کنید.
پیام تعویض واحد درام نشان داده شده در پایین صفحه بسته به قرارداد شما فرق می‌کند.
وقتی تعویض واحد درام به پایان رسید، <Close> را فشار دهید.

روش تعویض واحد درام

برای تعویض واحد درام روش‌های زیر را دنبال کنید.
1
دکمه روی درپوش سمت چپ دستگاه اصلی را فشار دهید و درپوش چپ دستگاه اصلی را 50 میلیمتر یا بیشتر باز کنید.
2
پوشش جلو را باز کنید.
هنگام باز کردن درپوش، لبه سمت چپ و سمت راست آن را بگیرید.
3
اهرم رهاسازی قفل را به آرامی بچرخانید.
هنگام چرخاندن اهرم رهاسازی قفل، مراقب باشید که دستتان به گیره کارتریج تونر را ضربه نزند.
4
پیچ را بچرخانید تا زمانی که کاملاً باز شود.
5
زمانی که دستگیره واحد درام را گرفتید، واحد را به آرامی به سمت بالا بکشید.
بعد از اینکه واحد درام باز شد، مراقب باشید که دستتان در شکاف قرار نگیرد و برای جلوگیری از سوختگی و آسیب‌دیدگی، حتماً از تماس با داخل درپوش در سمت چپ واحد اصلی و دستگاه خودداری کنید.
6
واحد درام جدید را از جعبه بیرون بیاورید.
درپوش حفاظتی واحد درام را در این مرحله برندارید.
7
درپوش حفاظتی واحد درام را نگه دارید و آن با شکاف‌های دستگاه اصلی تراز کنید.
8
همانطور که در نمودار نشان داده شده است، برای نگه داشتن درپوش محافظتی () دست خود را بپیچانید و واحد درام را به داخل دستگاه () هل دهید.
 
9
درپوش حفاظتی واحد درام را بردارید.
10
پیچ را محکم کنید.
11
اهرم رهاسازی قفل را به آرامی در موقعیت عمودی بچرخانید.
12
درپوش جلو و درپوش سمت چپ واحد اصلی را ببندید.
اگر درپوش جلو بسته نمی‌شود، بررسی کنید فراموش نکرده باشید که پیچ واحد درام را محکم کنید و موقعیت اهرم رهاسازی قفل را بررسی کنید.
13
عملکردهای زیر را با استفاده از صفحه کنترل انجام دهید.
را فشار دهید. به <Adjustment/Maintenance> <Maintenance> <Initialize After Replacing Parts> بروید. <Yes> را در <Drum Unit> فشار دهید. بررسی کنید که <Initialized.> نمایش داده شود و سپس <Close> را فشار دهید.
بعد از انجام تعویض، واحد درام استفاده شده را در کیسه‌ای که واحد درام جدید در آن است قرار دهید و آن را نگهداری کنید تا زمانی که فروشنده مجاز محلی Canon برای جمع آوری مراجعه می‌کند.
6W1Y-0H5