افزودن یک امضای دیجیتال به فایل های ارسالی

با افزودن یک امضای دیجیتال به اسناد اسکن شده که در فرمت فایل خاصی ارسال می شوند، می توانید تصدیق کنید که اسناد دستکاری نشده اند و توسط سازنده تضمین شده اند. دستگاه می تواند یک امضای دستگاه یا امضای کاربر را به اسناد اضافه کند.
امضای دستگاه
 
امضای دستگاه از یک مکانیسم کلید و گواهی استفاده می کند که دریافت کننده سند اسکن شده را قادر می سازد تأیید کند که سند در این دستگاه ایجاد شده است. دریافت کننده می تواند بررسی کند که کدام دستگاه برای ایجاد سند مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین مطمئن شود که آیا سند دستکاری شده است یا خیر. پیش از اینکه بتوانید امضای دستگاه را اضافه کنید، کلید و گواهی (گواهی دستگاه) استفاده شده برای امضای دستگاه باید در دستگاه ایجاد شود. ایجاد یک گواهی امضای دستگاه
امضای کاربر
 
امضای کاربر با قابلیت های مدیریت تأیید اعتبار شخصی لینک شده است که دریافت کننده یک سند اسکن شده را قادر می سازد تأیید کند سازنده سند کیست. با امضای دستگاه، امضای کاربر می تواند دریافت کننده را قادر سازند بررسی کند که آیا سند پس از افزوده شدن امضاء دستکاری شده است یا خیر. جهت استفاده از این قابلیت، یک گزینه سیستم الزامی است (گزینه‌های سیستم). پیش از اینکه بتوانید امضای کاربر را اضافه کنید، باید یک کلید و گواهی (گواهی کاربر) از طریق Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) برای هر کاربر ثبت شود. ثبت گواهی امضای کاربر
برای کسب اطلاعات درباره تأیید گواهی ها، ثبت گواهی ها در لیست گواهی های قابل اطمینان و تأیید امضاها از جانب خواننده، به اسناد نرم افزار بروید که از فرمت PDF (مانند Adobe Reader/Adobe Acrobat) پشتیبانی می کنند.
می توانید چندین امضای دیجیتال را برای یک فایل تنظیم کنید. در این صورت، امضاهای دستگاه پیش از امضاهای کاربر اعمال می شوند.
اگر دریافت کننده، PDF یا XPS ای را تأیید کند که با استفاده از نرم افزار پشتیبانی کننده فرمت PDF (مانند Adobe Reader/Adobe Acrobat) یا فرمت XPS (مانند XPS Viewer) چندین امضاء به آن افزوده شده است، فقط آخرین امضای افزوده شده به فایل معتبر باقی خواهد ماند. امضای دستگاه می تواند سبب شود سند به گونه ای تلقی شود که انگار دستکاری شده است.
شما نمی توانید یک سند فاکس اینترنتی دریافتی را با استفاده از امضای کاربر از دستگاه بازارسال کنید.
نکات
نمایش یک امضای دیجیتال (امضای قابل مشاهده)
اطلاعات امضای دیجیتال می توانند در اولین صفحه سند نمایش داده شوند که در این صورت مشاهده افزوده شدن یک امضای دیجیتال برای خواننده راحت تر می شود. فقط اسناد PDF از امضاهای قابل مشاهده پشتیبانی می کنند. افزودن امضای دیجیتال
6W1Y-0A1