Garbi eskaneatzea

Argazki ugari dituzten katalogoen, arkatzez idatzitako testuen eta aldizkari lodien kasuan, dentsitatea eta garbitasuna doituz eta beharrezkoak ez diren itzalak ezabatuz originalak garbi eskanea daitezke.
 
 
 
 
6W1X-06F