הצגת מדריך למשתמש

סעיף זה מתאר את הסימנים, הלחצנים, המסכים ושאר הפריטים המופיעים תחת מדריך למשתמש. האזהרות והערות הזהירות מופיעות גם תחת "Important Safety Instructions (הוראות בטיחות חשובות)"במדריך "תחילת העבודה" הכלול עם המכשיר. עיין גם בהוראות אלה.
סימנים
הערות הזהירות בנוגע לבטיחות ולהגבלות והערות הזהירות בנוגע לעבודה עם המכשיר, טיפים שימושיים ומידע נוסף מצוינות באמצעות הסימנים שלהלן.
 
מעיד על צורך בזהירות בנוגע לתפעול שעלול לגרום לפציעה גופנית של אנשים אם לא יבוצע כהלכה. כדי להשתמש במכשיר בבטחה, יש לשים לב להודעות זהירות אלה בכל עת.
מציין פעולה שאסור לבצע. קרא פריטים אלה, והקפד לא לבצע את הפעולות המתוארות.
מעיד על דרישות והגבלות תפעוליות. הקפד לקרוא פריטים אלה בתשומת לב כדי להפעיל את המכשיר כהלכה, ולהימנע מגרימת נזק למכשיר או לרכוש.
מציין הבהרה לגבי פעולה, או כולל הסברים נוספים עבור הליך.
המלצות
מציין פונקציות שימושיות או טיפים לשימוש במכשיר.
מקשים ולחצנים
מקשים בלוח הבקרה, לחצנים המוצגים בתצוגת לוח המגע ולחצנים במסך המחשב מצוינים באופן הבא.
סוג
דוגמה
מקשים בלוח הבקרה
לחצנים בתצוגת לוח המגע*
<הגדרות פונקציה>
<ביטול>
לחצנים וממשקי טקסט אחרים המופיעים בתצוגת המחשב
[Preferences]
[OK]
* פעולה אשר כוללת נגיעה בלחצן בתצוגת לוח המגע מצוינת בתור "לחץ" ב- מדריך למשתמש
מסך
המסכים המופיעים ב- מדריך למשתמש עשויים להיות שונים מתצוגת המסך במכשירך בהתאם לדגם, ציוד אופציונלי, וגירסה.
בהתאם למערכת ההפעלה שלך, חלק מהתוכן המסך המצוין עשוי להיות שונה מזה שבמחשב שלך.
תוכן המסך אודות מנהלי התקן ותוכנות עשוי להשתנות כתוצאה משדרוגי גירסה.
איורים
האיורים המופיעים ב- מדריך למשתמש נלקחו מ-"imageRUNNER 2425i" והאפשרויות הבאות מותקנות, אלא אם צוין אחרת.
Cassette Feeding Module-AK
6W21-0L4