החלת מדיניות האבטחה על המכשיר

ארגונים מאמצים מדיניות אבטחה כנוהל רגיל שמתאר יעדים ותקנים בסיסיים של אבטחת מידע, שמצריכים מהתקנים המאחסנים מידע כגון מחשבים ומדפסות רב-תכליתיות לפעול בהתאם למדיניות. במכשיר זו ניתן לנהל מספר הגדרות הקשורות למדיניות אבטחה באצווה דרך ממשק המשתמש מרחוק, וניתן להגדיר סיסמה ייעודית כך שרק מנהל אבטחת המידע יוכל לשנות את ההגדרות. לפני קביעת התצורה של הגדרות אלה, ודא כי ממשק המשתמש מרחוק מוגדר לשימוש ב- TLS. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
מטרת הגדרות מדיניות האבטחה היא לנהל את כל הפונקציות וההגדרות הקשורות לאבטחת מידע, ולא למנוע בפועל דליפת מידע.
6W21-08F