Tvåsidig utskrift

I det här läget kan du skriva ut två sidor i följd i en lagrad fil, på båda sidor av ett pappersark.
1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Ändra utskr- inställningar].
4.
Tryck på [2-sidig utskrift].
Om du vill byta papperskälla, se "Pappersval"
5.
Välj typ av efterbehandling → tryck på [OK].
[Boktyp]:
Fram- och baksidan på utskriften har samma riktning i höjdled.
[Kalendertyp]:
Fram- och baksidan på utskriften har motsatt riktning i höjdled.
Om du vill skriva ut den första sidan av varje fil på framsidan när du sammanfogar filer och har aktiverat läget Efterbehandling (med undantag för [Gruppera (Samma sidor)]) trycker du på [Skriv ut 1:a sida på fr.sid].
Om du vill skriva ut löpande utan att infoga tomma sidor mellan filerna, tryck du på [Skriv alltid ut 2-sidigt].
6.
Tryck på [Starta utskrift].

VIKTIGT!
Du kanske inte kan skriva ut, beroende på papperstyp.
OBS!
Papperet som används vid dubbelsidig utskrift måste uppfylla nedanstående villkor:
Pappersformat: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, A4, A4r, eget format (139,7 mm x 182 mm till 330,2 mm x 487,7 mm*), förutom overheadfilm, klar film, etiketter eller flikpapper
* Långa ark (210 mm x 487,8 mm till 330,2 mm x 762 mm) kan användas när Long Sheet Tray-D har monterats.
Ytvikt: 60 till 300 g/m2
Om antalet sidor i filen är udda lämnas baksidan på den sista utskriften tom. (Den tomma sidan räknas inte som en utskrift i maskinens räkneverk.)
6Y5R-13A