Avbryta ett jobb under utskrift

Du kan avbryta en lagrad fil från pekskärmen eller från skärmen Statusmonitor/Avbryt.
1.
Tryck på .
Du kan avbryta utskrift av en lagrad fil från pekskärmen genom att trycka på [Avbryt] i det pekskärm som visas när maskinen skriver ut.
2.
Tryck på [Jobb].
3.
Tryck på [Jobbstatus] → välj [Utskrift] i listrutan.
Endast utskriftsjobb visas i listan.
4.
Välj det jobb som du vill avbryta → tryck på [Avbryt].
Du måste markera och avbryta dem ett i taget.
Om du väljer [Skriv ut aktuell kopia helt] kan du avbryta utskriftsjobb när det aktuella utskriftsjobbet är klart.
5.
Tryck på [Ja].
OBS!
Det avbrutna jobbet visas som <NG> i skärmen Logg.
6Y5R-12K