Ändra läge

Maskinen är utrustad med arbetssättet Auto färgval. Det känner av om en fil är i färg eller svartvitt, och växlar sedan automatiskt mellan arbetssätten Fullfärg och Svartvitt. Du kan också växla mellan Fullfärg, Svartvitt, Enfärg och Tvåfärg manuellt när detta är nödvändigt.
Auto (Färg / S/V)
Om du använder läget Auto (Färg/ S/V) känner maskinen automatiskt av om filen är i färg eller i svartvitt. Färgfiler skrivs ut i läget Färg och svartvita filer i läget Svartvitt.
Svartvitt
I läget Svartvitt sker utskrift alltid i svartvitt, oavsett om filen är i färg eller svartvitt.
Enfärg
I läget Enfärg kan du göra enfärgade utskrifter.
*1 Fil
*2 Skriv ut
Tvåfärg
I läget Tvåfärg kan du göra tvåfärgade utskrifter som består av en önskad färg plus svart.
*1 Fil
*2 Skriv ut
VIKTIGT!
Du kan välja Röd, Grön, Blå, gul, Magenta eller Cyan som färg i läget Enfärg och läget Tvåfärg.
Filer som består av svartvita bilder och är lagrade i en brevlåda kan inte skrivas ut i läget Tvåfärg. Filer som består av färgbilder och svartvita bilder och är lagrade i en brevlåda kan skrivas ut i läget Tvåfärg.
OBS!
Om du skriver ut CMYK-filer som har lagrats i brevlådor, kan du bara välja [Auto (färg/S&V)]. (Om du vill skriva ut CMYK-filer med fullfärg, kan du bara ange [Auto (färg/S&V)]. Om du vill skriva ut svarta CMYK-filer kan du också välja [Svartvitt].)
Om en sida som består av färgbilder och svartvita bilder lagras i en brevlåda med hjälp av [Lagra i brevlåda] för kopieringsfunktionen eller med hjälp av funktionen Scanna och lagra, och filen skrivs ut i läget Tvåfärg, räknas en svarvitvit sida som en färgutskrift. Om en sida som består av färgbilder och svartvita bilder lagras i en brevlåda från en dator, och filen skrivs ut i läget Tvåfärg, räknas en svarvitvit sida som en svartvit utskrift.

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Välj färg].
4.
Välj [Auto (färg/S&V)], [Svartvitt], [Enfärg] eller [Två färger].
Om du väljer [Auto (färg/S&V)] eller [Svartvitt]:
Tryck på [OK].
Om du väljer [Enfärg]:
Välj önskad färg ([Röd], [Grön], [Blå], [Gul], [Magenta] eller [Cyan]) → tryck på [OK].
Om du väljer [Två färger]:
Välj det läge som du vill kombinera med svart ([Röd], [Grön], [Blå], [Gul], [Magenta] eller [Cyan]) → tryck på [OK].
5.
Tryck på [Starta utskrift].

OBS!
Om en färgutskrift sker efter en svartvit utskrift, kan det hända att det visas ett meddelande om att maskinen förbereds för färgutskrift. Vänta ett ögonblick tills meddelandet har försvunnit. Färgutskriften startar när meddelandet har försvunnit.
Om du väljer [Sepiaton] i läget Justera snabbfärg anges inställningen för färgläget automatiskt till "Enfärg (sepiaton)".
Standardinställningen är "Auto (Färg / S/V)".
Du kan lagra färgläget i [Ändra standardinställningar]. (Se "Göra inställningar för Lagrad fil".)
6Y5R-137