Lagra favoritinställningar

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Ändra utskr- inställningar].
4.
Ange utskriftsinställningarna → tryck på [Favorit- inst.].
5.
Välj den knapp du vill registrera → tryck på [Registrera].
Om du vill byta namn på en knapp, välj knappen → tryck på [Ändra namn] → ange namnet.
6.
Tryck på [Ja].
7.
Tryck på [Avbryt].
6Y5R-135