Favoritinställningar

Du kan registrera upp till nio ofta använda inställningskombinationer. Du kan också lägga till namn som är enkla att komma ihåg till varje.
Den här funktionen är användbar om du vill spara utskriftsinställningar som du använder ofta.

OBS!
Utskriftsinställningarna i [Favorit- inst.] minnet tas inte bort även om du stänger av huvudströmmen.
Du kan också lagra/redigera favoritinställningar genom att trycka på skärmen för Utskriftsinställning → [Registrera/redigera favoritinställningar].
6Y5R-134