Produktivitet 2 (övrigt)

I det här avsnittet beskrivs hur du använder maskinen på ett miljövänligt sätt.
Justera bildpositionen
Om bilden är feljusterad på papperet efter utskrift eller kopiering kan du justera placeringen genom att bekräfta provsidorna.
Inställning av matning av flera ark för varje papper
Om matning av flera ark ställs in för varje papper i förväg behöver du inte tänka på den här inställningen ens när du byter papper.
Hantering av papperstyp
Du kan registrera ofta använda papperstyper utöver de standardpapperstyper som registrerats i maskinen. Du kan ange en detaljerad inställning för att få optimala utskriftsresultat med papperets egenskaper.
6Y5R-19W