Bilaga

I det här kapitlet beskrivs friskrivningsklausuler, information om copyright och annan viktig information för kunder. Läs detta kapitel vid behov.
6Y5R-19J