Kontrollera räknare och styrenhetsversion

Du kan kontrollera antalet kopierade och utskrivna sidor. Du kan även kontrollera version av styrenheten.
1.
Tryck på på kontrollpanelen.
OBS!
Varje alternativ i räknaren räknas under följande förhållanden.
Beroende på de inställningar som görs av den auktoriserade Canon-återförsäljaren, kan det hända att följande räknare inte visas eller att räknare som inte anges nedan visas.
Siffra
Räknarnamn
Totalt antal
Antal per ett utskrivet/scannat blad*1
Jobbtyp
Färgläge
Format
Antal utskrivna/scannade sidor
Stor*2
Liten*3
Enkelsidiga
Dubbelsidiga
101
Totalt 1
Alla utskriftsjobb
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg/Svart
1
1
1
2
102
Totalt 2
Alla utskriftsjobb
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg/Svart
2
1
1
2
108
Totalt (svart 1)
Alla utskriftsjobb
Svart
1
1
1
2
109
Totalt (svart 2)
Alla utskriftsjobb
Svart
2
1
1
2
110
Totalt (enfärg/stor)
Alla utskriftsjobb
En färg
1
0
1
2
111
Totalt (enfärg/liten)
Alla utskriftsjobb
En färg
0
1
1
2
112
Totalt (svart/stor)
Alla utskriftsjobb
Svart
1
0
1
2
113
Totalt (Svart/Liten)
Alla utskriftsjobb
Svart
0
1
1
2
114
Totalt 1 (2-sidig)
Alla utskriftsjobb
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg/Svart
1
1
0
1
118
Totalt (enfärg 1)
Alla utskriftsjobb
Enfärg/Tvåfärg
1
1
1
2
122
Totalt (fullfärg + enfärg/stor)
Alla utskriftsjobb
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg
1
0
1
2
123
Totalt (Fullfärg + Enfärg/Liten)
Alla utskriftsjobb
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg
0
1
1
2
133
Totalt A (svart 2)
Alla utskriftsjobb (utom kopieringsjobb)
Svart
2
1
1
2
148
Totalt A (fullfärg + enfärg 2)
Alla utskriftsjobb (utom kopieringsjobb)
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg
2
1
1
2
149
Totalt A (fullfärg + enfärg 1)
Alla utskriftsjobb (utom kopieringsjobb)
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg
1
1
1
2
222
Kopia (Svart 2) *4
Kopieringsjobb
Svart
2
1
1
2
229
Kopia (fullfärg + enfärg/stor) *4
Kopieringsjobb
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg
1
0
1
2
230
Kopia (fullfärg + enfärg/liten) *4
Kopieringsjobb
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg
0
1
1
2
231
Kopia (Fullfärg + Enfärg/2) *4
Kopieringsjobb
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg
2
1
1
2
232
Kopia (Fullfärg + Enfärg/1) *4
Kopieringsjobb
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg
1
1
1
2
301
Utskrift
(Totalt 1)
Alla utskriftsjobb
(utom kopieringsjobb och mottagning av utskriftsjobb)
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg/Svart
1
1
1
2
321
Utskrift (fullfärg + enfärg/stor)
Alla utskriftsjobb
(Utom kopieringsjobb mottagning av utskriftsjobb)
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg
1
0
1
2
322
Utskrift (Fullfärg + Enfärg/Liten)
Alla utskriftsjobb
(utom kopieringsjobb och mottagning av utskriftsjobb)
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg
0
1
1
2
324
Utskrift (fullfärg + enfärg/1)
Alla utskriftsjobb
(utom kopieringsjobb och mottagning av utskriftsjobb)
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg
1
1
1
2
401
Kopia + utskrift (fullfärg/stor) *4
Alla utskriftsjobb (utom mottagning av utskriftsjobb)
Fullfärg/tvåfärg
1
0
1
2
402
Kopia + utskrift (fullfärg/liten) *4
Alla utskriftsjobb (utom mottagning av utskriftsjobb)
Fullfärg/tvåfärg
0
1
1
2
463*5
Totalt (svart/långt ark)
Alla utskriftsjobb
Svart
1
0
1
2
465*5
Totalt (fullfärg + enfärg/långt ark)
Alla utskriftsjobb
Fullfärg/Enfärg/Tvåfärg
1
0
1
2
501
Scanna (totalt 1) *4
Alla scanningsjobb
Färg/Svart
1
1
1
2
*1 Antalet per ett utskrivet/scannat blad för varje alternativ på räknaren är som följer:
"antal i kolumnen Format (stor eller liten)" x "antal i kolumnen Antal scannade/utskrivna sidor (ensidiga eller tvåsidiga)"
Exempel: För stora, dubbelsidiga utskrifter, läggs antalet till i <102 totalt 2> är 2 x 2 = 4.
*2 Stor: Standardformat större än A3 eller eget format större än 365 mm.
*3 Liten: Standardformat mindre än A4 eller eget format smalare än 365 mm.
*4 Anger objekt som visas bara när funktionen Kopiera/scanna är tillgänglig. För information om de tillvalsprodukter som krävs för att använda funktionen Kopiera/scanna, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion"
*5 Om papperslängden är längre än 487,7 mm och är 975,4 mm eller kortare är antalet per utskriftssida 1. Om papperslängden är längre än 975,4 mm är antalet per utskriftssida 2.
2.
Kontrollera följande.
Så här kontrollerar du räknarrapporten:
För att kontrollera sändräknaren:
Kontrollera styrenhetsversion eller installerade tillval:
Så här kontrollerar du räknarrapporten:
Tryck på [Skriv ut lista].
Tryck på [Ja].
För att kontrollera sändräknaren:
Tryck på [Sändräknare].
OBS!
Varje alternativ i sändräknaren räknas antalet scannade sidor under följande förhållanden.
:tillgängligt
-: Ej tillgängligt
Räknarnamn
Typer av mottagare använda för räkning*1
Färgläge
E-post
Fil
Brevlåda
I-Fax
Svart scan
(totalt 1)
Räknade när färgläget är svartvitt eller gråskala.
Svart scan 1
-
Svart scan 2
-
-
Svart scan 3
-
-
-
Svart scan 4
-
-
Färgscanning
(totalt 1)
Räknade när färgläget är fullfärg.
Färgscanning 1
-
Färgscanning 2
-
-
Färgscanning 3
-
-
-
Färgscanning 4
-
-
*1: Om det finns mer än en motsvarande mottagare, räknas antalet scannade ark.
Tryck på [OK].
Kontrollera styrenhetsversion eller installerade tillval:
Tryck på [Kontr. enh.- konfiguration].
Tryck på [OK].
3.
Tryck på [OK].
6Y5R-01F