Förmedla meddelanden med hjälp av meddelandeplats

Meddelandefunktionen kan användas av den administratören för att skriva meddelanden till användarna i pekskärmen eller fjärrgränssnittet.
Inställningar för meddelandefunktionen och inmatning av meddelanden görs från fjärrgränssnittet. (Se "Översikt över den här funktionen".)

OBS!
Du kan bara använda funktionen om maskinen är ansluten till nätverket.
För information om de olika typerna av meddelandefunktioner och hur de används, samt anvisningar för hur du visar och tar bort ett meddelande, se "Visa/rensa meddelandeplatsen"
För information om olika typer av administratörer, se "Administratörsinställningar"
6Y5R-01H