Matare

Placera originalen i dokumentmataren när du vill kopiera flera original på samma gång. Placera originalen i dokumentmataren och tryck på . Originalen matas då automatiskt till originalglaset, där de scannas. Dubbelsidiga original kan dessutom scannas som dubbelsidiga dokument.
Följande typer av original kan laddas i dokumentmataren:
Vikt:
Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m2
Dubbelsidig scanning: 50 till 220 g/m2
(Om du däremot scannar i färg, kan 64 till 220 g/m2 papper användas för både enkel- och dubbelsidig scanning)
Format: A3, A4, A4R, A5, A5R
Fackkapacitet: 300 ark med papper (80 g/m2)
Långa original: Bredd 432 mm till 630 mm
(Observera att original med olika format inte kan scannas tillsammans eller användas vid dubbelsidig scanning.)
VIKTIGT!
Tunna original kan bli skrynkliga om de används i en miljö med hög temperatur eller luftfuktighet.
Om du scannar långa original från dokumentmataren, ska det extra utmatningsfacket inte dras ut för att förhindra att scannade original skrynklas.
Du behöver stödja originalen för hand när du matar in och ut papper.
Placera inte följande typer av original i dokumentmataren:
Original med revor eller stora pärmhål
Mycket böjda original eller original med skarpa veck
Original med gem eller häftklamrar
Original med karbonbaksida och andra original som inte kan matas jämnt
Overheadfilm och andra genomskinliga föremål
Jämna alltid ut eventuella veck på originalen innan du placerar dem i dokumentmataren.

1.
Ändra styrskenorna till formatet på originalen.
2.
Placera originalen i en jämn bunt med sidan som ska kopieras vänd uppåt i originalmatningsfacket.
Skjut in originalen så långt det går i dokumentmataren så att originalindikatorn tänds.
* Originalindikator
Om de scannade originalen i utmatningsfacket detekteras när du placerar original i Duplex Color Image Reader Unit-M, blinkar originalutmatningsindikatorn under en viss tidsperiod. I så fall tar du bort de kvarliggande scannade originalen i originalutmatningsfacket för att undvika pappersstopp.
* Originalutmatningsindikator
Om det påträffas smuts på originalscanningsytan när du placerar originalen i dokumentmataren, visas följande skärm där du uppmanas rengöra scanningsytan. Du kan fortsätta scanningen genom att trycka på [Stäng], men det kan då uppkomma fläckar på kopiorna. För anvisningar om hur du rengör originalscanningsytan, se "Scannade original blir smutsiga (rengöring av manuell dokumentmatare)"
OBSERVERA
Sätt inte in händerna i originalmatningsfacket - risk för skador.
VIKTIGT!
Tappa inte in gem eller andra föremål i originalmatningsfacket.
Lägg inte till eller ta bort original medan scanningen pågår.
Ta bort originalen från utmatningsfacket efter hand som scanningen är klar för att undvika pappersstopp. (När du använder Duplex Color Image Reader Unit-M, blinkar originalutmatningsindikatorn under en viss tidsperiod när scanningen är klar.)
* Originalutmatningsområde
Placera inte föremål i originalutmatningsområdet, det kan leda till skador på dina original.
OBS!
Placera originalet horisontellt när du förstorar A4-original på A3-papper.
De scannade originalen matas ut i samma ordning som de matades in i dokumentmataren.
Du kan placera original med olika format tillsammans i dokumentmataren om du aktiverar läget Olika originalformat. För mer information, se:
Olika originalformat för Scanna och lagra
Olika originalformat för Scanna och skicka

VIKTIGT!
Begränsa matning i följd till högst 5 gånger (detta antal varierar beroende på originalets typ och kvalitet). Om samma original matas upprepade gånger genom dokumentmataren kan det bli vikt eller skrynkligt och hindra matningen.
Om matarvalsarna är smutsiga efter scanning av blyertsoriginal, bör du rengöra dokumentmataren. (Se "Rutinrengöring".)
6Y5R-019