Originalglas

Placera originalen på originalglaset när du vill kopiera inbundna original (till exempel böcker eller tidskrifter), extra tjocka eller tunna original eller overheadfilm. Placera även originalen på originalglaset om du vill kopiera ett A3-original med en bild som sträcker sig ända ut till kanterna och vill förhindra att de yttersta delarna av originalet blir avklippta.
1.
Öppna dokumentmataren.
* Sensor
VIKTIGT!
Enheten är utrustad med en sensor som känner av om dokumentmataren är öppen eller stängd (se det inringade området i bilden ovan). När du placerar original på originalglaset bör du fälla upp dokumentmataren cirka 300 mm så att sensorn släpper. I annat fall kan det hända att formatet på originalen inte identifieras på rätt sätt.
2.
Placera originalen med framsidan nedåt.
Den sida av originalet som du vill kopiera måste vara vänd nedåt. Passa in originalets överkant mot originalglasets bakre kant (vid pilen i det övre vänstra hörnet).
Placera böcker och andra inbundna original på originalglaset på samma sätt.
OBS!
När du förstorar ett A4- eller A5-original på A3-papper bör du placera originalet horisontellt på originalglaset och passa in det mot A4R- respektive A5R-märkena.
3.
Stäng dokumentmataren försiktigt.
OBSERVERA
Var försiktig när du fäller ned dokumentmataren så att du inte klämmer fingrarna.
Tryck inte hårt på dokumentmataren om du kopierar tjocka böcker. Det kan skada originalglaset och orsaka personskador.
Tänk på att ljuset från originalglaset kan vara mycket starkt när du stänger dokumentmataren.
VIKTIGT!
När du placerar original på originalglaset identifieras originalets format först efter att dokumentmataren har fällts ned. Tänk på att stänga dokumentmataren innan du kopierar.
OBS!
Ta bort originalet från originalglaset när scanningen är klar.
Om originalets format inte upptäcks, tryck på → ange originalformatet genom att följa anvisningarna på skärmen. Du kan också välja pappersformatet manuellt.

OBS!
Maskinen identifierar automatiskt följande originalformat: A3, A4, A4R, A5 och A5R.
6Y5R-018