Snabbknappar till Inställningar/Registrering

Du kan registrera kortkommandon för ofta använda inställningar/registreringar i [Genväg till Inställningar/reg.]. Genom att använda kortkommandon kan du visa inställningsskärmen direkt.
Knappen [Genväg till Inställningar/reg.] kan visas upptill på skärmen eller på huvudmenyn. För mer information, se "Ställa in skärmen för huvudmenyn"
VIKTIGT!
För att utföra den procedur som beskrivs i det här avsnittet behöver du logga in till maskinen som administratör. (Se "Logga in till maskinen som administratör")
1.
Tryck på [Genväg till Inställningar/reg.].
2.
Tryck på [Registrera].
3.
Välj den knapp du vill registrera inställningar för.
Du kan välja den tilldelade knappen för att ändra de registrerade inställningarna.
4.
Välj vilka inställningar för Inställningar/Registrering som ska registreras → tryck på [OK].
Om du inte vill registrera inställningar, välj [Ej tilldelad].
5.
Tryck på [Stäng].
6Y5R-010