Innan du börjar använda maskinen

Allt du behöver veta innan du använder maskinen.

I den här kategorin beskrivs säkerhetsåtgärder som du ska ha i åtanke när du installerar och använder maskinen.
Läs den här kategorin innan du slår PÅ maskinen för att förhindra problem vid användning.
Viktiga säkerhetsanvisningar
Maskinens konfiguration
Starta och stänga av maskinen
6Y5R-000