Ändra beskärningsavståndet

Med den här funktionen kan du ändra hur stor del som ska beskäras på sadelhäftade utskrifter. Du kan ange beskärningsavståndet i steg om 0,1 mm för alla pappersformat.
Det här läget kan ställas in när Booklet Trimmer-F har monterats på Saddle Finisher-AN. För information om Booklet Trimmer-F, se handboken som medföljde tillvalsprodukten.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera åtgärd] → [Justera trim bredd].
3.
Ange trimbredden med tangenterna i pekskärmen → [OK].
6Y5R-0K2