Korrigera täthet

Du kan kalibrera om tätheten om det uppstår skillnader mellan bilden på originalet och i utskriften.
VIKTIGT!
Var noga med att utföra den här funktionen i en stabil omgivning (vad gäller temperatur och luftfuktighet). Färgen kan bli instabil beroende på snabba förändringar i omgivningen, speciellt strax efter att luftkonditionering startas, under sommar och vinter.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Korrigera täthet].
3.
Justera tätheten → tryck på [OK].
6Y5R-0J4