Avaktivera tonerapplicering slutkant

Du kan avaktivera [Korrigera tonerapplicering slutkant] i [Preferenser]. (Se "Ändra korrigering av tonerfixering på slutkanten".)
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. För mer information om hur du ändrar dessa inställningar, kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten].
3.
Tryck på [Korrigera tonerapplicering slutkant].
4.
Välj [Av] för att avaktivera funktionen → tryck på [OK].
Välj [På] för att aktivera [Korrigera tonerapplicering slutkant] i [Preferenser].
6Y5R-0JH