Specialutjämning

Den här inställningen jämnar ut taggiga konturer på mörka figurer, linjer, foton, bilder och toningar genom korrigering av färgmisspassning som uppstår på utmatningen.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Specialutjämning].
3.
Tryck på [På] → [OK].
Tryck på [Av] om du inte vill utföra specialutjämning.
VIKTIGT!
Sätt den här inställningen till [Av] om du inte utför korrigeringen. Beroende på typ av original kan den här funktionen orsaka färgmisspassning eller taggiga konturer.
6Y5R-0JS