Korrigera ojämn glättning

När temperaturen i tryckbältet ökar onormalt mycket, kan det uppstå ojämn glättning. I det här läget kan du korrigera ojämn glättning genom att justera temperaturökningen i tryckvalsen.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. För mer information om hur du ändrar dessa inställningar, kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.
OBS!
Ändring av denna inställning kan påverka papperets skrynkling. Vid behov, justera [Utslätningsnivå] i hanteringsinställningarna för papperstyp. (Se "Utslätningskorrigering för varje pappersmagasin".)
Om du ökar värdet tar det lång tid innan temperaturen i maskinen har begränsats. Detta kan medföra något försämrad produktivitet.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Korrigera ojämn glättning].
3.
Tryck på [-] eller [+] för att ställa in nivån för temperaturhanteringen → tryck på [OK].
Öka eller minska värdet för att begränsa onormal temperaturökning.
6Y5R-0JL