Finjustering av zoomen

Vid kopiering kan formatet på originalbilden skilja något från formatet på den kopierade bilden. Om detta inträffar kan du göra en finjustering för att kompensera skillnaden.
Det här läget kan ställas in när Duplex Color Image Reader Unit-M har monterats. (Se "Duplex Color Image Reader Unit-M".)
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Finjustera zoom].
3.
Tryck på [-] eller [+] för att ändra procentandelen (%) → tryck på [OK].
Om du vill justera i X-riktning (horisontellt) eller Y-riktning (vertikalt), kan du ange ett värde för den aktuella riktningen genom att trycka på [-] eller [+].
6Y5R-0J8