Begränsa åtkomst till snabbmenyn

Du kan ange om allmänna användare och oregistrerade användare ska tillåtas registrera eller redigera snabbmenyknappar.
OBS!
Endast den systemansvarige kan konfigurera inställningarna för begränsning av åtkomst till snabbmenyn. För information om administratören, se "Administratörsinställningar"
Om hantering av avdelnings-ID inte har ställts in, visas inte de personliga knapparna.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på .
3.
Tryck på [Begränsa användning av snabbmeny].
OBS!
Om bara inställningar för systemansvarig anges och hantering av avdelnings-ID inte används, visas skärmen för inloggning när du trycker på [Begränsa användning av snabbmeny]. Ange avd.-ID och PIN-kod för systemet. Standardinställning för både systemansvarig-ID och system-PIN-kod är "7654321". (Se "Ange inställningar för systemansvarig".)
4.
Ange Begränsa användning av snabbmeny → tryck på [OK].
<Registrera delade knappar>:
Om du anger <Registrera delade knappar> till [På] kan allmänna användare och obehöriga användare registrera, redigera eller ta bort den delade knappen eller ändra storleken på knappar och bakgrundsbilden.
<Använd personlig knapp>:
Välj [På] om du vill använda personliga knappar.
<Standarddisplaybild för autentisering>:
Välj [Personlig] eller [Delad] för att ange standardskärm som visas efter autenisering.
6Y5R-152