Ändra färgen

Du kan finjustera färgen genom att variera den relativa styrkan och tätheten i gult, magenta, cyan och svart. Färgjusteringarna kan lagras och återkallas vid ett senare tillfälle.
OBS!
Du kan ändra färg (och färgton) för läget Fullfärg i [Färgrikedomsinställnin. för fullfärgsutskrift]. (Se "Göra färgerna klarare vid utskrift i fullfärg".)

Justera färgbalansen

1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Färgbalans].
3.
Tryck på [-] eller [+] och ändra styrkan i respektive färg.
Du kan också trycka på [Återkalla/ registrera] om du vill återkalla och ändra tidigare lagrade färgbalansinställningar. (Se "Återkalla färgbalansinställningar".)
4.
Ange Mättnad, Nyans och Täthet.
Om du väljer [Justera mättnad]:
Om du väljer [Justera nyans]:
Om du väljer [Finjustera täthet]:
Om du väljer [Justera svart nyans]:
Om du väljer [Justera mättnad]:
Tryck på [Låg] eller [Hög] för att ändra mättnadsnivån för den valda färgen eller för alla färger → tryck på [OK].
Om du väljer [Justera nyans]:
Ändra nyansnivån för den valda färgen eller för alla färger → tryck på [OK].
Du kan ändra nyansen för alla färger genom att trycka på [Motsols] eller [Medsols].
För att justera nyansen för de olika färgerna, trycker du på [Mer rött], [Mer grönt], [Mer gult], [Mer cyan], [Mer blått] eller [Mer magenta] för varje färg.
Om du väljer [Finjustera täthet]:
Välj vilken färg som du vill justera → tryck på [-] eller [+] för att ändra täthetsnivån i områden med mörkare (hög), medelmörk och ljusare (låg) täthet → tryck på [OK].
Om du väljer [Justera svart nyans]:
Tryck på [Ljusare] eller [Mörkare] för att justera nyansen hos den svarta färgen → tryck på [OK].
5.
Tryck på [OK] → [Stäng].

Lagra färgbalansinställningar

Du kan lagra färgbalansinställningar och återkalla dem vid ett senare tillfälle. Du kan lagra högst fyra olika inställningar.
1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Färgbalans].
3.
Ange inställningarna för färgbalans, mättnad, nyans och täthet som du vill lagra → tryck på [Återkalla/ registrera].
För anvisningar om hur du justerar färgbalansen, se "Justera färgbalansen"
4.
Välj en tangent ([C1] till [C4]) under vilken du vill lagra inställningarna → tryck på [Registrera].
OBS!
Om du väljer en tangent som redan är kopplad till inställningar, visas dessa inställningar.
Om du väljer en tangent som saknar inställningar:
Om du väljer en tangent som redan är kopplad till inställningar:
Om du väljer en tangent som saknar inställningar:
Det visas en skärm där du ska bekräfta om du vill lagra inställningarna. Tryck på [Ja].
Om du väljer en tangent som redan är kopplad till inställningar:
Det visas en skärm där du ska bekräfta om du vill skriva över inställningarna. Tryck på [Ja].
5.
Tryck på [Avbryt] → [Avbryt inställning] → [Stäng].

Namnge en färgbalanstangent

1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Färgbalans].
3.
Tryck på [Återkalla/ registrera].
4.
Välj en tangent ([C1] till [C4]) att namnge → tryck på [Ändra namn].
OBS!
Du kan också namnge tangenter som saknar inställningar.
5.
Skriv ett namn → tryck på [OK].
OBS!
Om du trycker på [OK] utan att skriva några tecken, återgår tangentnamnen till sina aktuella namn (som standard C1 till C4).
6.
Tryck på [Avbryt] → [OK] → [Stäng].

Återkalla färgbalansinställningar

1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Färgbalans].
3.
Tryck på [Återkalla/ registrera].
4.
Välj tangenten som är kopplad till de färgbalansinställningar du vill återkalla → kontrollera inställningarna → tryck på [OK].
Om du väljer en tangent som inte har några färgbalansinställningar lagrade i sig blir [OK] nedtonat och du kan inte trycka på det alternativet. Du kan välja en annan tangent som är kopplad till färgbalansinställningar, eller trycka på [Avbryt].
OBS!
När du återkallar färgbalansinställningar från minnet avbryts de aktuella inställningarna.
Du kan ändra de återkallade inställningarna.
Om du trycker på en annan tangent återkallas de inställningar som har lagrats under den tangenten.
5.
Tryck på [OK] → [Stäng].

Radera färgbalansinställningar

1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Färgbalans].
3.
Tryck på [Återkalla/ registrera].
4.
Välj tangenten som är kopplad till de inställningar du vill radera → tryck på [Radera].
VIKTIGT!
Kom ihåg att kontrollera inställningarna innan du raderar dem.
5.
Tryck på [Ja].
OBS!
Tangenternas namn raderas inte. För anvisningar om hur du ändrar namn på tangenter, se "Namnge en färgbalanstangent"
6.
Tryck på [Avbryt] → [OK].
7.
Tryck på [Stäng].
6Y5R-0WC